Regulamin serwisu Notyfikator.pl

§ 1 Pojęcia i definicje

 1. Notyfikator.pl - serwis internetowy znajdujący się pod adresem: http://notyfikator.pl, zwany dalej serwisem.
 2. Użytkownik - każda osoba, która korzsta z dostępnych podstron serwisu.
 3. Użytkownik zarejestrowany - każda osoba, która akceptując regulamin zarejestrowała się w serwisie.
 4. Panel użytkownika - strona internetowa, na którą przekierowywany jest użytkownik po zalogowaniu się do serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Każdy zarejestrowany użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu serwisu.
 2. Wszelkie problemy techniczne, zauważone błędy, sugestie należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy w panelu użytkownika, bądź bezpośrednio na adres admin@notyfikator.pl.

§ 3 Rejestracja

 1. Jeśli rejestracja jest otwarta, to każdy użytkownik może się zarejestrować (stając się tym samym zarejestrowanym użytkownikiem).
 2. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie. Założenie więcej niż jednego konta może skutkować usunięciem wszystkich kont.
 3. Rejestrując się w serwisie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień oraz treści reklamowych na swój adres e-mail, który podał przy rejestracji.
 4. Użytkownikom przysługuje możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych danych osobowych, które ich dotyczą.

§ 4 Zapytania i powiadomienia

 1. Użytkownikom zarejestrowanym przysługuje możliwość dodania określonej ilości zapytań, po której przekroczeniu nie będzie możliwe dodanie kolejnych.
 2. W ramach aktywnych zapytań użytkownika będzie on powiadamiany drogą mailową o ofertach spełniających kryteria zapytania.
 3. Wysyłanie powiadomień uzależnione jest od funkcjonowania serwisów trzecich (Allegro.pl, OLX.pl).

§ 5 Reklamacje i odpowiedzialność

 1. Serwis nie odpowiada za:
  1. funkcjonowanie serwisów trzecich (Allegro.pl, OLX.pl),
  2. połączenie z siecią Internet,
  3. funkcjonowanie serwerów poczty,
  4. błędy w konstruowaniu zapytań przez zarejestrowanych użytkowników,
  5. nieprawdziwe dane przekazywane przez użytkowników serwisów trzecich,
  6. transakcje zawarte w serwisach trzecich.
 2. Reklamacje oraz błędy należy zgłaszać przez formularz kontaktowy w panelu użytkownika.

§ 6 Funkcjonowanie serwisu

 1. Serwis zatrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług użytkownikom:
  1. na czas przeprowadzenia prac konserwacyjnych,
  2. w celu wprowadzenia poprawek, ulepszeń,
  3. aby naprawić zgłoszone błędy.

§ 7 Zmiany w regulaminie

 1. Serwis zatrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez powiadamiania o tym użytkowników.